VIII, 2012, 1Ştefan vodă la Cetatea Albă | p. 37–42


Cuvinte cheie
Cetatea Albă, Chilia, cronicile otomane, Filippo Buonacorsi Callimachus, Ştefan

Rezumat

După cucerirea de către turci a cetăţilor Chilia şi Cetatea Albă, în vara anului 1484, a existat o încercare a domnului Moldovei, Ştefan cel Mare, de a o redobândi pe ultima. Până acum această tentativă era pusă în lumină doar de cronicile otomane. Autorul confirmă relatarea lor cu ajutorul unui izvor european, un memoriu din iulie-august 1486 atribuit diplomatului Filippo Buonacorsi Callimachus, care se găsea pe atunci la Veneţia.