XII, 2016, 2Ştefan cel Mare – simbol al moldovenismului în presa de factură comunistă din Republica Moldova. Studiu de caz: „Moldova Suverană” (2005–2009) | p. 147–154


Cuvinte cheie
moldovenism, presa comunistă, Republica Moldova, România, Ştefan cel Mare

Rezumat

Cel mai de seamă domn al Moldovei, personaj de referinţă în istoria românilor şi a celor două state româneşti din zilele noastre, Ştefan cel Mare a căpătat treptat, după momentul 27 august 1991, valoare de simbol şi de reper identitar absolut pentru susţinătorii independenţei Republicii Moldova. Acţiunile desfăşurate în special în perioada ce a coincis cu al doilea mandat al Preşedintelui Vladimir Voronin (2005-2009) au reprezentat apogeul campaniei moldoveniste promovate în timpul guvernării Partidului Comuniştilor, campanie ce a avut în plan central figura marelui voievod. Ideile moldoveniste au fost promovate şi propagate cu oarecare succes în special în paginile publicaţiilor periodice aservite structurilor de conducere controlate de comunişti. În rândul acestor publicaţii, ziarul „Moldova suverană” ocupă un loc aparte, dată fiind inclusiv desemnarea sa, în republică şi peste hotare, drept „ziar oficial al guvernului Republicii Moldova”.