IX, 2013, 1Ștefan cel Mare și naționalismul: Domnitorul ca etno-simbol | p. 137–149


Cuvinte cheie
cultura mușatină, etno-simbol, Republica Moldova, România, Ştefan cel Mare

Rezumat

Etno-simbolismul se definește ca o abordare culturală a naționalismului și servește drept cadru conceptual pentru studierea rolului primordial pe care îl are Ștefan cel Mare ca simbol al identității naționale în România și în Republica Moldova. Studii de caz, care fac uz de statui moderne și artefacte de la sfârșitul evului mediu și începutul perioadei moderne, ilustrează mecanismul prin care Ștefan cel Mare și cultura pe care el a inițiat-o și-au păstrat semnificațiile de-a lungul timpului.