IX, 2013, 1Ştefan „cel Bătrân” în cronica lui Giacomo di Pietro Luccari | p. 113–118


Cuvinte cheie
bătrânul Ştefan vodă, cronica paralelă, dinastia moldovenească, Giacomo di Pietro Luccari

Rezumat

Cronica raguzanului Giacomo di Pietro Luccari, din anul 1601, pomeneşte în două rânduri de „Stefano Batrin”, nimeni altul decât Ştefan vodă cel Mare al Moldovei. Analiza comparată a datelor oferite de această scriere istorică în privinţa Ţării Româneşti şi a Moldovei îndrumă spre ideea existenţei unei prime cronici paralele, în limba romană, întocmită pentru uzul lui Petru vodă Şchiopul, cel dintâi domn muntean care s-a urcat în scaunul domnesc al Moldovei, în anul 1574.