VIII, 2012, 1Steagurile heraldice ale lui Ştefan cel Mare. Certitudini şi ipoteze în lumina informaţiilor mai vechi sau mai noi | p. 71–92


Cuvinte cheie
cap de bour, Johannes de Thurocz, steag moldovenesc, Ştefan cel Mare, vexilologie

Rezumat

Dintre simbolurile asociate domniei lui Ştefan cel Mare, steagul heraldic a fost puţin abordat de către specialişti, fiind „lăsat în umbra” celui iconografic (cuprinzând reprezentarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe). Singura mărturie iconografică de epocă referitoare la vexilologia heraldică ştefaniană se referă la steagul dungat vertical şi încărcat cu un cap de bovideu, redat într-una din gravurile care împodobesc lucrarea Chronica Hungarorum, a lui Johannes de Thurocz. Imaginea în cauză, repetată de mai multe ori în text, ilustrează un episod al luptelor moldo-maghiare din 1467 (eventual, din 1469). Cunoscut doar în variantă monocromă, steagul a determinat diferite interpretări cromatice, pornind toate de la stema lui Ştefan cel Mare, pictată pe Tetraevanghelul din 1502.

Identificarea unui exemplar pictat al lucrării lui Johannes de Thurocz, în care gravura în cauză, prin repetare, oferă cinci imagini deosebite ale aceluiaşi steag, diferit colorate, a îngăduit formularea unor noi observaţii. Întrucât exemplarul a fost pregătit pentru biblioteca regelui Matia al Ungariei (în seria „Corvinelor”), este de presupus că artistul care a colorat gravurile – implicit şi steagul – a avut în vedere unele steaguri moldoveneşti reale, precum au fost cele capturate în luptă şi duse până la Buda, după cum amintesc diferiţi cronicari maghiari. Oricum, acestea sunt cele dintâi imagini în culori ale unui steag moldovenesc.

Cromatica diferită a steagului moldovenesc poate fi explicată din perspectiva organizării militare a vremii. Dintre cele cinci reproduceri ale steagului, cel cu capul de bour redat pe o pânză roşie se regăseşte şi în descrierea ceremonialului de la Colomeea (1485). Celelalte steaguri, identice prin conţinut însă diferite prin cromatică, par a reda însemne de unităţi şi subunităţi militare moldoveneşti, aspectul lor diferit ajutând la corecta identificare pe câmpul de luptă.