IX, 2013, 1Câteva observații despre Moise ca model biblic de conducător și Viața lui Moise în frescele de la Mănăstirea Sucevița | p. 367–386


Cuvinte cheie
ideologie politică, model biblic, Moise, Movilă, pictură murală

Rezumat

Articolul ia în discuție încă o dată înțelesurile și funcțiile ciclului lui Moise pictat în frescele de la Mănăstirea Sucevița. Această narațiune vizuală a fost creată pentru a transmite anumite idei privitorilor – membrii ai comunității monahale și ai cercurilor bisericești, boieri donatori și popor. Semnificația lui ideologică poate fi împărțită în două niveluri principale, care se întrepătrund în narațiunea vizuală, dar sunt examinate separat pentru scopul prezentului studiu. Primul depinde de felul în care istoria lui Moise a fost receptată în Biserică, lucru atestat de scrierile Părinților Bisericii și de textele liturgice. Acesta definește rolul general al ciclului lui Moise în ansamblul mural de la Sucevița. Al doilea nivel de semnificații derivă din uzul îndelungat al anumitor aspecte din imaginea lui Moise ca model de comparație pentru conducerea politică. Acesta este legat de întrebarea: în ce fel redarea vieții lui Moise la Sucevița reflectă experiența elitelor moldovenești din acele vremuri și care era caracterul relației dintre figura lui Moise și reprezentanții familiei Movilă, a căror ctitorie era Sucevița.

Ciclul de la Sucevița nu este unic; există și alte exemple din Peninsula Balcanică care nu au fost menționate până în prezent, care ajută la clarificarea particularităților Suceviței: biserica Sf. Nicolae de pe insula Nissi din Ioanina, Grecia (1560) și biserica Nașterii Domnului din Arbanassi, Bulgaria (1643). Însă Sucevița diferă de ele în mod substanțial: aici ciclul lui Moise împodobește gropnița și prezența mormintelor lui Ieremia și Simeon Movilă în mod inevitabil înzestrează narațiunea vizuală cu posibile aluzii la reprezentanții Movileștilor. O analiză detaliată al modurilor în care Moise participă la limbajul simbolic al ideologiei politice permite argumentarea faptului că la Sucevița imaginea lui Moise a fost aleasă în mod deliberat pentru a sublinia calitățile domnitorului de binefăcător al Bisericii și un susținător devotat al cauzei acesteia.

Este evident că în programul de la Sucevița întâlnim o declarație plină de forţă a unui domnitor ambițios, care este un nou Moise, un nou Melchisedec și un nou Constantin, plasându-și astfel statutul ca mijlocitor între Dumnezeu și popor și apărător al Ortodoxiei, al Bisericii și al poporului său. La vremea creării ciclului de la Sucevița, principalul scop care ar corespunde cu aceste aspirații, exprimate în imagini, era efortul de a îmbunătății statutul Bisericii din Moldova și de a dobândi rangul de Patriarhie.