X, 2014, 2Sigiliul episcopului Dosithei Herescu | p. 273–286


Cuvinte cheie
Cuvintele cheie pentru acest articol nu sunt încă disponibile.

Rezumat

Cu ocazia săpăturilor arheologice efectuate în anul 1972 la Mănăstirea Putna a fost descoperit un sigiliu din bronz care a aparținut episcopului Dosithei Herescu.

Acesta şi-a avut metania la Putna, al cărei egumen a fost în perioada 1747–1748. La 13 noiembrie 1750 a fost hirotonit episcop de Rădăuţi, iar după ocuparea nordului Moldovei de către Imperiul habsburgic a fost numit episcop exempt al Bucovinei.