XI, 2015, 1


,
Sigiliile boierilor lui Ştefan cel Mare | p. 175–206


Cuvinte cheie
boierime moldovenească, istoriografie, sfragistică medievală boierească, sigilii, Ştefan cel Mare

Rezumat

Sfragistica boierească din timpul lui Ştefan cel Mare nu a beneficiat, până acum, de niciun studiu integral. Cercetătorii şi-au concentrat atenţia asupra însemnelor domneşti, acestea oferind multiple posibilităţi de analiză, din coroborarea informaţiilor de ordin documentar, epigrafic, numismatic, sigilografic etc., astfel că heraldica boierească din acesată perioadă a rămas puţin cunoscută. Atestată prin intermediul impresiunilor menite a valida actele, externe şi interne, ale timpului, sfragistica boierilor Moldovei aduce mai multe informaţii de ordin genealogic şi heraldic, referitoare la practicile de cancelarie ori de ordin general istoric. În mod concret, a rezultat un total de aproape 35 de reprezentări, majoritatea impresiuni în ceară dar şi trei matrice (în concret inele sigilare), care, raportate la lista celor 114 boieri, membri ai Sfatului domnesc din vremea lui Ştefan cel Mare, impresiunile identificate reprezintă aproape 30% din totalul acestora. Astfel, prin prezentarea bibliografiei la zi a problemei, prin statistică, prin discutarea punctelor de vedere mai însemnate, prin colectarea tuturor datelor disponibile şi prin valorificarea informaţiilor nou apărute, demersul de faţă urmăreşte mai buna înţelegere a sfragisticii medievale boiereşti, aflată la apogeu în perioada ştefaniană.