X, 2014, 1Salutatio: o posibilă moştenire din dreptul bizantin în Moldova lui Ştefan cel Mare | p. 127–142


Cuvinte cheie
ceremonial, curtea domnească, înalţi demnitari, mesager, obicei, salutatio

Rezumat

Un episod din cadrul relaţiilor diplomatice dintre Moldova lui Ştefan cel Mare şi genovezii din Caffa scot la iveală un obicei ceremonial de la curtea domnească de la Suceava: salutatio, obligativitatea mesagerilor şi a înalţilor demnitari străini care treceau prin Moldova, de a se prezenta, în semn de respect, înaintea domnitorului. Acest obicei, o emblemă a suveranităţii domnitorului, se regăseşte şi la curtea domnească a Ţării Româneşti şi a continuat să existe la ambele curţi în următoarele secole, cu toate că în forme care au evoluat în funcţie de statutul lor politic. Acelaşi obicei se întâlneşte şi mai devreme, în secolul al XIII-lea, în relaţiile comerciale dintre Imperiul Bizantin condus de Mihail al VIII-lea Paleologul şi negustorii genovezi, care trebuiau să se prezinte la curtea imperială pentru a se închina Împăratului, înainte de a trece Bosforul. Prin urmare existenţa obiceiului salutatio în Moldova lui Ştefan cel Mare ar putea fi o posibilă moştenire din dreptul bizantin.