XI, 2015, 1Relaţiile politice ale Moldovei lui Ştefan cel Mare cu genovezii din Crimeea (1457–1469) | p. 121–138


Cuvinte cheie
alianță, conflict, geopolitică, istoriografie, relaţii politice

Rezumat

Relaţiile politice dintre Moldova lui Ştefan cel Mare şi genovezii din Crimeea au fost studiate de către N. Iorga şi Şerban Papacostea, primul considerând că relaţiile paşnice au predominat, iar cel din urmă subliniind episoadele de conflict. Studiul de caz pe perioada 1457–1469 ne permite să analizăm aceste două direcţii, cel puţin pentru această perioadă de timp. Cadrul concret şi cronologic sugerează că trebuie analizate relaţiile politice dintre Moldova lui Ştefan cel Mare şi genovezii din Crimeea în funcţie de compatibilitatea sau incompatibilitatea geopolitică. Concluzia este că aceste relaţii trebuie împărţite în trei faze, în care pacea şi conflictul alternau, 1457–1469, 1469–1473 şi 1473–1475. În plus, pentru prima perioadă, putem vorbi şi despre conlucrarea dintre cele două puteri politice, deasupra planând  ameninţarea  Imperiului Otoman.