XIV, 2018, 1Propaganda și popularizarea. Povestirile tipărite despre Vlad Țepeș în contextul anului 1488 | p. 45–60


Cuvinte cheie
Dracula, Nürnberg, popularizare, tipăritură, Vlad Ţepeş

Rezumat

În toamna anului 1488 a apărut la Nürnberg prima tipăritură despre Dracula, personajul literar modelat după domnitorul Țării Românești Vlad Țepeș. În scurt timp, au urmat alte ediții cu aceeași tematică. De ce a început un al doilea val de popularizare a povestirilor despre Dracula tocmai spre sfârșitul anilor 80 a secolului al XV-lea și de ce tocmai la Nürnberg? Lupta de propagandă între Împăratul Frederic și Matei Corvin era o precondiție pentru reapariția povestirilor despre Vlad Țepeș în 1488. Povestirile proveneau din jurul curții ungare, iar denigrarea aparținea mai mult simpatizanților pro-imperiali. Mediul social, politic, economic și cultural al orașului Nürnberg era un loc potrivit în care aceste povestiri puteau avea succes în forma tipărită. Contextul specific în care au apărut tipăriturile este legat și de dieta imperială din 1487 și lupta anulată împotriva lui Matei Corvin, denigrat de tabăra imperială ca un aliat a turcilor, din 1488. Textul discută și contextul social, cultural, comercial și politic care a creat precondiții favorabile apariției celei mai vechi tipărituri despre Dracula care s-a păstrat până astăzi.