II, 2006, 1-2Primul ciclu cunoscut al Arhanghelului Mihail din pictura murală a Moldovei medievale | p. 111–126
Descărcați articolul integral (pdf)

Cuvinte cheie
Cuvintele cheie pentru acest articol nu sunt încă disponibile.

Rezumat

Am prezentat, succesiv, consonanţa introducerii ciclului Arhanghelului Mihail cu interpretările privind diversele aspecte ale ctitoriei lui Ştefan cel Mare de la Pătrăuţi, expuse în istoriografie cu o diversă consistenţă a argumentaţiei; nu ne-am propus să le împăcăm pe toate, pentru că diferitele versiuni de interpretare nu se contrazic reciproc.

 

Astfel, ideea imperială putea fi intensificată şi, în acelaşi timp, puternic nuanţată de viziunile escatologico-mesianice (sau chiar, într-o anumită măsură, catalizată de ele), care, la rândul lor, ar fi stimulat căutarea şi obţinerea unei preţioase relicve (a unei porţiuni din Cinstita Cruce), indispensabilă dimensiunii imperiale, iar episodul istoric concret (pe care în legătură cu ctitoria Pătrăuţilor l-am presupus a fi dramatica bătălie din 6 martie 1486 de la Şcheia, pe apa Siretului) putea fi văzut ca o expresie a confirmării menirii speciale a voievodului moldovean, condiţionată şi de acţiunile sale proprii, ce reclamă, pe lângă virtuţile de apărător al Creştinătăţii, şi pe cele de evlavie creştină, implicit de purificare prin căinţă. Deşi nici una dintre interpretările propuse nu este sprijinită de argumente decisive, credem că studiile ulterioare trebuie să continue concomitent în toate direcţiile anunţate.