XVII, 2021, 2Prima mențiune onomastică în istoria muzicii de cult din Moldova | p. 59–62


Cuvinte cheie
cântăreț bisericesc, Gheorghe Sârbul, Mănăstirea Humor, Moldova, secolul al XV-lea

Rezumat

Articolul de față prezintă cea mai veche mențiune documentară despre existența unui cântăreț bisericesc în principatul Moldovei și singura din veacul al XV-lea. Un anume Gheorghe Srpina (al Sârbului), probabil refugiat sârb, scrie în 1454 și 1456 două urice de danie din partea domnului Moldovei Petru Aron către Mănăstirea Humor, în primul dintre ele atribuindu-și calitatea de cântăreț (пѣвецъ).