IX, 2013, 1



Pregătirea comemorării lui Ştefan cel Mare în 1954 potrivit unor documente ale Partidului Muncitoresc Român | p. 119–136


Cuvinte cheie
1954, comunism, istoriografie, propagandă, Ştefan cel Mare

Rezumat

După 1989 mulți oameni de știință români au fost interesați de impactul regimului comunism asupra istoriografiei. Scopul articolului de față este acela de a adăuga câteva documente la dezbaterea privind relațiile dintre propaganda politică și scrierea istoriei. Documentele privesc comemorarea a 450 de ani de la sfârșitul domniei lui Ștefan cel Mare, una dintre cele mai ilustre figuri ale trecutului românesc. Acest interes era, atunci, în 1954, fără precedent în România stalinistă. S-ar părea că, în 1954, comuniștii români foloseau o figură istorică pentru legitimizare. Pentru a atinge acest scop, Secția de Propagandă și Agitație a încercat să organizeze și să controleze sărbătorirea lui Ștefan cel Mare în aproape toate domeniile. Se naște întrebarea dacă în mai puțin de o lună de zile (din 9 iunie până în 2 iulie) instrucțiunile Partidului au fost puse în aplicare. O analiză sumară arată faptul că, din diferite motive, domeniul istoriografiei a reacționat încet la cererile politice menționate și studiul încearcă să sugereze câteva ipoteze în legătură cu această situație.