X, 2014, 2Pomelnicul Sihăstriei Putnei (1768) | p. 313–390


Cuvinte cheie
Natan Dreteanul, pomelnic, Sevastian Gheorghiescu, Sihăstria Putnei, Sila

Rezumat

Pomelnicul Sihăstriei Putnei a fost scris de către ieroschimonahul Natan Dreteanul, în anul 1768. Codicele conține în jur de 380 de nume a diferiți ctitori, binefăcători și viețuitori ai acestui așezământ monahal: domni, o doamnă, mitropoliți, episcopi, ieroschimonahi, schimonahi, ieromonahi, monahi, monahii, preoți, precum și boieri din familiile Balș, D eleanu, Ruset, Roznoveanu, Negel, Sturza, Ganea, Sion, Vârnav, Stamate, Potlog, Butucea și Herescu. Unele informații au o valoare deosebită cum ar fi aceea că mitropolitul Iacov Putneanul a fost călugărit în mantie și a luat marea schimă în acest schit; la fel, tot aici, episcopul Dositei Herescu a fost călugărit în schima mică.

Primele 10 file ale pomelnicului, care conțin un scurt istoric al Sihăstriei, au fost mai demult rupte și înstrăinate. Aceste pagini, scrise de starețul Sila, au ajuns la un moment dat, sub formă de împrumut, în posesia lui Teodor Balan, care le-a editat în anul 1936, la Cernăuți.

Păstrarea pomelnicului, astăzi, în arhiva Mănăstirii Putna, se datorează eclesiarhului putnean Sevastian Gheorghiescu și egumenului Ghenadie Zaharovici, la intervenția cărora codicele a fost înapoiat mănăstirii în anul 1844 de către parohul satului Bilca, Dimitrie Bunceac, în posesia căruia documentul ajunsese la un moment dat.