VIII, 2012, 1Pomelnice din Mănăstirea Putna | p. 125–186


Cuvinte cheie
Mănăstirea Putna, Natanail Dreteanul, pomelnice, Sevastian Gheorghiescu, Sihăstria Putnei

Rezumat

Materialul de față prezintă un număr de zece pomelnice, care se găsesc astăzi în arhiva și biblioteca Mănăstirii Putna. Opt dintre acestea au fost scrise pentru această mănăstire, iar două aparțin Sihăstriei Putnei. Toate pomelnicele au fost realizate în secolele XVIII, XIX și XX, și cuprind un mare număr de nume: domni, doamne, mitropoliți, episcopi, egumeni, boieri, ș.a., ctitori și binefăcători ai celor două așezăminte monahale. Dintre autorii pomelnicelor, unul este Natanail Dreteanul († 26 decembrie 1784), autor a două pomelnic-codice (1756, 1768), și – probabil – al unui pomelnic-triptic (27 septembrie 1784), iar altul este Sevastian Gheorghiescu, fost namesnic (vicar) al Mănăstirii Putna (1860-1866), autor al unui pomelnic de perete (22 februarie 1869). Ceilalți autori sunt necunoscuți. Cel puțin două pomelnice (1756, 1869) au fost transcrise de pe altele mai vechi, informație care parvine de la înșiși autorii.

Aceste surse documentare contribuie, în mod esențial, la cunoaștere istoriei Mănăstirii Putna, și, în special, la cunoașterea istoriei relațiilor acestui așezământ cu diferite segmente ale societății moldovenești, în perioada medievală, premodernă, modernă și contemporană.