XIV, 2018, 1Peripețiile unei expediții otomane: izvoare noi și vechi despre incursiunea lui Malcocioglu Bali beg (noiembrie 1498 – februarie 1499) | p. 101–118


Cuvinte cheie
Imperiul otoman, Malcocioglu Bali beg, Milano, Polonia, Ştefan cel Mare

Rezumat

Un document păstrat în Arhivele Statului din Milano este pretextul pentru o nouă analiză a expediției otomane din sudul Poloniei, condusă de Malcocioglu Bali beg, episod cunoscut din cronicile poloneze, otomane și moldovenești. Documentul este raportul unui negustor, spion al ducelui Milanului, martor ocular al retragerii armatei otomane din Polonia, iar textul acestuia reflectă interesul puterilor italiene pentru evenimentele politice și militare din Imperiul Otoman. Raportul întărește informațiile deja cunoscute din cronici și prezintă în detaliu nenorocirile întâmpinate de trupele lui Malcocioglu beg în timpul expediției și al retragerii spre Imperiul Otoman. Documentul subliniază jocul politic complex al domnului Moldovei, Ștefan cel Mare și oferă perspective noi asupra istoriei luptelor pentru putere în Europa Centrală și de Est la sfârșitul secolului al XV-lea.