XV, 2019, 1Pentru o ediție critică a scrisorii lui Ștefan cel Mare către principii creștini. Observații pe marginea listei căpeteniilor otomane participante la bătălia de la Vaslui (10 ianuarie 1475) | p. 167–188


Cuvinte cheie
bătălia de la Vaslui, Imperiul otoman, Jakob Unrest, scrisoarea din 1475, Ştefan cel Mare, Stefano Magno

Rezumat

Victoria împotriva armatei otomane, la 10 ianuarie 1475, a deschis o nouă epocă în domnia lui Ștefan cel Mare. La scurt timp după victorie, domnul Moldovei a iniţiat o politică de alianţă împotriva Imperiului Otoman. Prin scrisoarea trimisă monarhilor europeni urmărea să obțină sprijin militar și financiar împotriva unei noi expediții otomane. Deși documentul a fost publicat și discutat de nenumărate ori, încă ridică multe întrebări, pentru că s-a păstrat doar în versiune italiană și germană. Prezentul articol se concentrează pe lista numelor comandanților otomani, în încercarea de a identifica acești lideri și de a evalua forțele militare cu care s-a confruntat domnul Moldovei în bătălia de la Vaslui. Deși numele otomane au fost păstrate într-o formă mult distorsionată, o comparație cu alte surse contemporane arată că printre cei mai importanți lideri otomani erau cei mai activi comandanți akîngii din jumătatea europeană a Imperiului Otoman.