X, 2014, 1Observaţii privind armistiţiul moldo-polon din 1497 | p. 157–164


Cuvinte cheie
Cuvintele cheie pentru acest articol nu sunt încă disponibile.

Rezumat

Una din controversele privitoare la campania în Moldova a regelui Jan Olbracht privește încheierea armistițiul moldo-polon la solicitarea regelui Ungariei. Multă vreme solul a fost identificat cu Ladislau Losonczy, mareșal al curții de la Buda, a cărui misiune era plasată înainte ca intențiile reale ale regelui polon în privința Moldovei să devină cunoscute. De fapt, solul regelui Ungariei a fost Waclaw Čič (Čeč) de Nemyčevsi, mareșal al curții regale a Boemiei, între 1491-1504, care a ajuns în Moldova în vremea în care armata polonă asedia Suceava. Din această cauză, mesajul regelui Ungariei nu mai poate fi privit ca un avertisment ignorat de regele Poloniei, ci ca un ultimatum ce a avut ca efect încheierea armistițiului și retragerea oștii polone din Moldova.