XIV, 2018, 1O scrisoare a mitropolitului Anastasie Crimca adresată patriarhului Moscovei Filaret Nichitici | p. 237–264


Cuvinte cheie
Anastasie Crimca, arhimandritul Macarie, autograf, Mănăstirea Dragomirna, Mănăstirea Sf. Pantelimon, Moscova, Muntele Athos

Rezumat

Articolul este dedicat istoriei apariției unui răvaș din 1625 al mitropolitului Sucevei Anastasie Crimca către patriarhul Moscovei Filaret Nichitici, păstrat sub forma unei completări pe o scrisoare rugătoare din partea frăției Mănăstirii Sf. Pantelimon de la Muntele Athos, scrise de mâna arhimandritului Macarie al acestei mănăstiri în timpul aflării delegației athonite la Suceava în drum spre Rusia.
 
În anexe se reproduc, în premieră, de pe originalele păstrate la Arhiva de Stat de Acte Vechi din Rusia (texte și fotocopii): scrisoarea rugătoare a frăției Mănăstirii Sf. Pantelimon către patriarhul Moscovei Filaret Nichitici, cuprinzând și completarea manu propria făcută de Anastasie Crimca; copia acestei scrisori realizată la intrarea în Rusia în orașul Putivl; scrisoarea rugătoare a frăției Mănăstirii Sf. Pantelimon către țarul Mihail Feodorovici, în care este menționată solicitarea mitropolitului Anastasie Crimca, necunoscută anterior, ca să i se trimită o icoană din Rusia pentru noua mănăstire Dragomirna, aflată în construcție; cererea arhimandritului Macarie către țarul Mihail Feodorovici din timpul șederii în Rusia, cu rugămintea de a i se acorda o simbrie pentru delegația athonită și furaj pentru cai.