VII, 2011, 2O pagină din istoria bibliotecii Mănăstirii Putna | p. 7–12


Cuvinte cheie
Floarea Darurilor, ieromonah Ioan, însemnare ctitoricească, Mănăstirea Putna, manuscris, traducere, transcriere

Rezumat

În acest scurt articol autorul a transcris şi a tradus, pentru prima dată în întregime, o însemnare în limba slavă de pe manuscrisul nr. 4620 de la Biblioteca Academiei Române. Acest manuscris cuprinde şi traducerea în limba română a unei vestite cărţi de înţelepciune, Floarea darurilor (Fiore di Virtù).