XV, 2019, 1O operă „uitată”: Documentele mănăstirilor din Bucovina de Teodor Balan | p. 251–270


Cuvinte cheie
corpus de documente, mănăstirile din Bucovina, Moldova, secolele XV–XIX, Teodor Balan

Rezumat

Articolul de față aduce în discuție o colecție inedită de documente realizată de istoricul bucovinean Teodor Balan în anii ’50–’60 ai secolului trecut. Este vorba despre seria intitulată Documentele mănăstirilor din Bucovina, colecție care cuprinde un volum introductiv, numit Studiu, ce conține câte un scurt istoric a 17 lăcașuri de cult bucovinene și 12 volume de documente emise între anii 1402–1875, cu un total de 1113 acte domnești, regeste, hotărnicii, izvoade de venituri, inventare etc., scrise de mână pe aproape 4 000 de pagini. Autorul acestei serii, aflată în colecția Arhivelor Naționale din Suceava, în fondul personal Teodor Balan, a dorit să ofere cercetătorilor un corpus tematic, adunând laolaltă documente din diverse publicații, mai mult sau mai puțin accesibile astăzi, dar și o sumedenie de acte inedite. Multe dintre acestea sunt urmate de rezumatele unor documente aflate în strânsă legătură, explicații terminologice, identificări de persoane și locuri etc. În urma unei analize amănunțite a tuturor acestor elemente, prezentul articol, realizat asemenea unui „studiu de fezabilitate”, dovedește faptul că publicarea acestei serii merită din plin și că, în urma acestui efort, se va pune la dispoziția celor interesați un instrument de lucru ce va deveni indispensabil.