XIV, 2018, 1O moștenire pierdută: Sinodiconul Ortodoxiei și slujba pentru cinstirea icoanelor în Duminica Ortodoxiei | p. 9-34


Cuvinte cheie
Duminica Ortodoxiei, Mitrofan al Buzăului, mitropolitul Veniamin Costache, Sinodiconul Ortodoxiei, Triodul românesc

Rezumat

Singura versiune românească a Sinodiconului Ortodoxiei se găsește în Triodul slavo-român tipărit la Buzău (1700) de către Mitrofan, episcop de Buzău și fost episcop de Huși. Prezentul articol rezumă informațiile referitoare la contextul politic în care a fost publicată cartea, limba ediției după care s-a realizat traducerea și posibilul autor al traducerii românești. Autorul susține că versiunea românească a Sinodiconului a fost tradusă după o ediție ucraineană a Triodului, probabil cea tipărită la Liov în 1664. A doua parte a articolului dezbate motivele pentru care Sinodiconul Ortodoxiei a dispărut din cărțile și practica liturgică românească, în ciuda rolului central pe care l-a avut în cultul Bisericii Ortodoxe. Potrivit autorului, acest lucru s-a datorat „economiei politice a devoțiunii”, cum o numește el, anume relațiilor dintre politică și religie în Țările Române. Cazul Triodului publicat de mitropolitul Veniamin Costache al Moldovei (la Neamț, 1833), prezentat în ultima parte a articolului, oferă argumente semnificative în acest sens.