X, 2014, 2O contribuţie la istoria bisericii din Cetatea Sucevei | p. 391–400


Cuvinte cheie
biserica Înălțării, Cetatea Sucevei, clopot, Ştefan cel Mare, Ștefan Tomșa

Rezumat

Această notă este urmarea unei alteia (Un monument misterios al Sucevei medievale, publicată în „Studii și Materiale de Istorie Medie”, XXXI, 2013, p. 357–364), privind o biserică din Suceava, închinată Înălțării Domnului, căreia domnitorul Ștefan Tomșa i-ar fi dăruit un clopot în septembrie 1563. Potrivit unui document din 1813, pus în valoare și acceptat de specialiștii în istoria Sucevei, această biserică ar fi fost construită din lemn în apropierea catedralei mitropolitane, care i-a moștenit clopotul după desființarea ei. Însă existența unei astfel de biserici (de lemn) în orașul medieval al Sucevei nu este atestată de documente. După părerea autorului, este vorba de biserica cu același hram, atestată de multe documente ca și capelă a cetății Sucevei.
Din întâmplare, autorul a avut șansa de a regăsi inscripția de pe clopot, pe care au folosit-o autorii documentului de la 1813 pentru a susține existența bisericii în oraș. Analiza inscripției conduce la concluzia că clopotul a fost într-adevăr dăruit bisericii Înălțării din cetate, așa cum presupusese inițial, dar nu de Ștefan Tomșa în 1563. Copia acestei inscripții menționează un voievod Ștefan cu fiii săi Alexandru și Bogdan-Vlad. Este vorba, așadar, fără nicio urmă de îndoială, despre Ștefan cel Mare cu cei doi fii ai săi, care se găseau alături de el între iunie 1479 (data nașterii lui Bogdan-Vlad) și iulie 1496 (data morții lui Alexandru). Interpretarea unor alte elemente cronologice conduce la posibilitatea datării inscripției în septembrie 1484.
Clopotul a supraviețuit până în 1860 când, foarte deteriorat, a trebuit să fie retopit. În această nouă formă, el există și în zilele noastre, la Arhiepiscopia din Suceava. Inscripția de la 1860 amintește că originea sa este de „pe timpul lui Ștefan celui Mare domnitoriului Moldavii pe ale lui spese vărsat”.