XVII, 2021, 1O condică de oaspeți a Mănăstirii Putna din anii 1911–1912 | p. 163–182


Cuvinte cheie
arhivă, Mănăstirea Putna, muzeu, pelerinaje, personalități

Rezumat

Articolul de față prezintă și analizează o condică de oaspeți a Mănăstirii Putna din anii 1911–1912. Documentul este important deoarece oferă informații privitoare la contactele pe care mănăstirea le avea atunci cu diferite spații din Imperiul austriac, mai ales cu Bucovina, dar și cu Regatul României. Condica menționează diferite personalități ale lumii politice și științifice contemporane, precum și numeroase grupuri: profesori, doctoranzi, studenți, învățători, elevi, membri ai diferite societăți, juriști. Unii dintre oaspeți erau români, alții, germani, cehi, polonezi, evrei, bosniaci. Se constată existența unor grupuri de persoane care vizitau frecvent mănăstirea, cum ar preoți din satele Bucovinei sau egumeni ai mănăstirilor Sucevița și Dragomirna. În sfârșit, condica de oaspeți atestă existența unui muzeu în Mănăstirea Putna, în anul 1911.