XIV, 2018, 1O condică de documente din secolul al XIX-lea: martor al „desfacerii” arhivelor mănăstirilor din Bucovina | p. 309–320


Cuvinte cheie
arhive mănăstireşti, Bucovina, inventare de documente, stăpâniri mănăstireşti

Rezumat

Studiul de față este continuarea cercetării pe care autorul a început-o în urmă cu câțiva ani, atunci când, pe baza unui inventar al actelor de proprietate ale mănăstirilor din Bucovina alcătuit în primăvara anului 1805 de către o comisie austriacă, a urmărit soarta arhivelor mănăstirești după constituirea Fondului Religios Ortodox al Bucovinei și decizia vânzării moșiilor pe care așezămintele mănăstirești bucovinene le aveau în Moldova. Acum, pe baza unei condici de documente datată 14 aprilie 1805, care se păstrează la Arhivele Naționale Iași, s-a făcut încă un pas în reconstituirea procesului „desfacerii” arhivelor mănăstirești.