VI, 2010, 1O carte românească regăsită: Octoihul mitropolitului Dosoftei | p. 49–90


Cuvinte cheie
literatură românească veche, Mănăstirea Putna, Mitropolitul Dosoftei, Octoih

Rezumat

Acest articol readuce la lumină o carte foarte importantă pentru cultura română şi care până de curând fusese pierdută. Este primul Octoih care a fost tradus în limba română şi tipărit cândva între anii 1683 şi 1686. Traducătorul a fost Mitropolitul Moldovei, Dosoftei (1671-1674; 1675-1686). Cartea s-a aflat în biblioteca Mănăstirii Putna până în anul 1895 când a fost împrumutată după care i s-a pierdut urma. Această lucrare de literatură bisericească a fost redescoperită în anul 2008 şi a fost înapoiată Mănăstirii Putna în anul 2010. Octoihul împreună cu alte patru cărţi marchează începutul folosirii limbii române în cult. În procesul de traducere, Mitropolitul Dosoftei a inventat noi cuvinte româneşti, îmbogăţind, astfel, limba română. Pe paginile cărţii se păstrează note autografe ale Mitropolitului Dosoftei, reprezentând revizuiri ale traducerii. Este cel mai vechi Octoih românesc care a ajuns până la noi şi a făcut-o într-un singur exemplar.

 

Bibliografie

Ανθολγιου τν ερν κολουθιν το λου νιαυτο, τόμος ΑϘ, Tesalonic, 1992

Arhiva Mănăstirii Putna, Dosar corespondenţă diversă, 2010

Idem, Dosar de corespondenţă diversă, 1855

Idem, Inventarium des gr. n.u. Klosters Putna, 1856

Idem, Inventarium des gr. n.u. Klosters Putna, 1863

Idem, Izvod asupra tot feliu de cărţi ruseşti, moldoveneşti şi greceşti, câte să află întru aceasta Monastire Putna…, 1843

Biblioteca Mănăstirii Putna, Dumnezeiasca Liturghie, Iaşi, 1683

Idem, Molitvelnic de-nţeles, Iaşi, 1681

Idem, Paremiile peste an, Iaşi, 1682

Idem, Viaţa şi petrecerea sfinţilor, inv. 820

Idem, Psaltirea slavo-română, Iaşi, 1680

Istoria literaturii române, I. Folclorul. Literatura română în perioada feudală (1400–1780), redactor responsabil Al. Rosetti, Bucureşti, 1964

Ioan Bianu, Nerva Hodoş, „Bibliografia Românească Veche”, I (1508–1716), Bucureşti, 1903

N. Cartojan, Istoria literaturii române vechi, Bucureşti, 1980

G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, ediţia a doua, revăzută şi adăugită, Bucureşti, 1982

Ştefan Ciobanu, Istoria literaturii române vechi, ediţie îngrijită, note şi prefaţă de Dan Horia Mazilu, Bucureşti, 1989

Monah Alexie Cojocaru, Inventarul de odoare şi obiecte ale Mănăstirii Putna (1796), în „Analele Putnei”, II, 2006, 1–2

Dosoftei, Dumnezăiasca Liturghie, 1679, ediţie critică de N. A. Ursu

N. Iorga, Istoria Bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor, I, ediţia a II-a, Bucureşti, 1929

George Ivaşcu, Istoria literaturii române, I, Bucureşti, 1969

Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, II, Bucureşti, 1981

Al. Piru, Istoria literaturii române, I, Perioada veche, ediţia a treia revăzută, Bucureşti, 1970

Pr. Scarlat Porcescu, Activitatea cărturărească a Mitropolitului Dosoftei, în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, L, 1974, 9–12

Melchisedec Ştefănescu, O vizită la câteva mănăstiri şi biserici antice din Bucovina, în „Revista pentru Istorie, Arheologie şi Filologie”, an I, 1883, vol. I, fasc. II

N. A. Ursu, Nicolae Dascălu, Mărturii documentare privitoare la viaţa şi activitatea mitropolitului Dosoftei, Iaşi, 2003