XV, 2019, 2O adăugire la zestrea Putnei | p. 109–120


Cuvinte cheie
Moscova, Nathanail Dreteanovschi, pomelnic, Sihăstria Putnei, starețul Sila

Rezumat

Lucrarea de față completează (digital) manuscrisul Pomelnicului Sihăstriei Putnei scris la 1768 de ieroschimonahul Nathan (cărturarul monah Nathanail Dreteanovschi) cu 7 file (14 pagini), reproduse color, care se găsesc la Biblioteca de Stat a Rusiei din Moscova (fondul 722, nr. 263).