IV, 2008, 1


,
Noi documente de la Ştefan cel Mare şi de la înaintaşii săi | p. 173–196


Cuvinte cheie
documente interne, Moldova, paleografie slavo-română, secolul al XV-lea, Ştefan cel Mare

Rezumat

În acest articol publicăm şase documente inedite, păstrate în arhivele româneşti ale unor mari mănăstiri de la Muntele Athos, Mănăstirea Vatoped şi Mănăstirea Ivir, fiind descoperite de unul dintre semnatarii acestui articol (Florin Marinescu), care a semnalat prezenţa lor publicului românesc. În arhiva românească a Mănăstirii Vatoped, care cuprinde aproximativ 12.000 de documente, au fost descoperite 14 documente emise de cancelaria lui Ştefan cel Mare. Datele acestor documente au fost atent comparate cu datele documentelor publicate de Ştefan S. Gorovei şi Maria Magdalena Szekely, care au ajuns la concluzia justă că doar „cinci dintre ele sunt cu certitudine inedite şi ele aparţin anilor 1486-1504”. După ce am analizat datele şi cuprinsul acestor documente am ajuns la concluzia că doar trei dintre cele 14 acte sunt necunoscute istoricilor români.

 

Acum am publicat şi comentat pe scurt un grup de şase documente: unul de la Iliaş şi Ştefan voievozi (12 noiembrie 1440), unul de la Alexăndrel voievod (23 mai 1449) şi patru de la Ştefan cel Mare (11 mai 1482, 26 februarie 1491, 22 martie 1500, 10 martie 1502), urmând să reluăm discuţiile pe marginea acestor documente, atunci când vom alcătui un volum de sine stătător, în care vor intra pe lângă câteva documente publicate după traduceri, copii sau rezumate în ediţii mai vechi de documente, şi cele două documente din Arhiva Moruzi din Atena, publicate de noi în 2004.