X, 2014, 1Noi date despre părintele stareţ Teofil Patraş | p. 323–336


Cuvinte cheie
Internatul de băieţi Rădăuţi, Mănăstirea Putna, pelerinaje, Teofil Patraş, Vasile Alecsandri

Rezumat

Lucrarea aduce completări privind activitatea politică a Arhimandritului Teofil Patraş din perioada dinainte de a ajunge stareţ la Mănăstirea Putna, unele dintre acţiunile de binefacere la care a contribuit, apariţii publicistice, efort misionar şi impresii lăsate unor vizitatori-pelerini ai meleagurilor putnene.