XV, 2019, 1Monahul Pafnutie, protopsalt și caligraf al Mănăstirii Putna | p. 207–214


Cuvinte cheie
antologhion, cântari psaltice, Eustatie Protopsaltul, Pafnutie Protopsaltul, școala muzicală de la Putna

Rezumat

Dintr-o însemnare de copist pe un Triod din 1525, copiat pentru mănăstirea Dobrovăț (ultima ctitorie a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare), aflăm de existența unui protopsalt nesemnalat în studiile muzicologice până acum, monahul Pafnutie. Studiul de față demonstrează că acest protopsalt a fost viețuitor al mănăstirii Putna și că a copiat respectivul Triod la cererea egumenului Siluan, starețul mănăstirii în acea perioadă, urmând a fi dăruit mănăstirii Dobrovăț. Mult probabil, monahul Pafnutie este succesorul cunoscutului protopsalt Eustatie (ultima știre despre acesta fiind din anul 1515), contribuind la afirmarea Școlii Muzicale de la Putna în cel de-al doilea pătrar al veacului al XVI-lea.