IX, 2013, 2Moldova şi Persia. Extrase din cronica lui Hasan Rumlu privitoare la confruntările moldo-otomane din vremea lui Ştefan cel Mare | p. 25–34


Cuvinte cheie
Hassan Rumlu, Moldova, Persia, Ştefan cel Mare

Rezumat

În mediile politice și cărturărești din Persia safavidă, stat fondat la începutul veacului al XVI‑lea ca stegar al ideologiei militante șiite, au existat preocupări permanente și constante de a-i depista și de a-i pricepe pe adversarii europeni ai propriului adversar ireductibil: turcii osmani. După acordul de la Amasya (1555), tratat care a permis turcilor să‑și canalizeze eforturile acaparatoare spre Occident, în Persia a renăscut spiritul de revanșă militară asupra inamicului sunnit. În acest context prielnic, prin condeiul cronicarului Hasan Rumlu s‑au consemnat în scris, în ultima treime a veacului al XVI‑lea, știri privitoare la istoria Moldovei din vremea lui Ștefan cel Mare.