VIII, 2012, 2


,
Moldova în scrierile lui Iulius Ruggieri | p. 111–140


Cuvinte cheie
Iulius Ruggieri, izvoare istorice, lupta anti-otomană, relaţii moldo-polone

Rezumat

Studiul de față își propune să introducă în istoriografia română câteva extrase din scrierile lui Iulius Ruggieri despre Moldova secolelor XIV–XVI. Iulius Ruggieri a fost nunțiu apostolic în Polonia (1566–1568). La sfârșitul misiunii sale a întocmit un cuprinzător raport către papa Pius al V-lea, raport care conținea o analiză detaliată a Poloniei mijlocului de secol XVI din punct de vedere religios, economic și politic. Mai mult, în 1571 el a ținut un discurs despre rolul pe care Polonia l-ar putea juca în cadrul coaliției anti-otomane. Ambele texte conțineau bogate referințe despre relațiile moldo-polone și despre relațiile principatului de la est de Carpați cu Imperiul Otoman în secolele XV–XVI. Din aceste izvoare numai câteva fragmente au fost editate de Nicolae Iorga la sfârșitul secolului al XIX-lea. Textele nu au valoare documentară pentru desfășurarea evenimentelor din istoria  Moldovei, însă oferă o nouă perspectivă asupra rolului pe care principatul de la est de Carpați l-a avut în planurile papale de luptă anti-otomană. Trebuie menționat faptul că textele analizate redau o imagine a lui Ștefan cel Mare de mare luptător împotriva turcilor și a polonilor. Ele încearcă, de asemenea, să identifice căi de a-i atrage pe urmașii Marelui Domnitor, alături de Polonia, în acțiunea anti-otomană.