V, 2009, 1Mitropolitul Iacov Putneanul şi „necazul de obşte” al Moldovei | p. 219–234


Cuvinte cheie
Mănăstirea Putna, Mitropolia Moldovei şi Sucevei, Mitropolitul Iacov Putneanul, organizarea fiscală a Moldovei

Rezumat

În acest articol am urmărit rolul de căpetenie jucat de mitropolitul Iacov Putneanul la desfiinţarea dării văcăritului („necazul cel de obşte”) din Moldova. De asemenea, am urmărit evoluţia acestei grele sarcini fiscale, de la apariţia ei în Moldova, în prima domnie a lui Constantin Duca (1693-1695), până la desfiinţarea ei definitivă în 1757, prin strădania mitropolitului Iacov Putneanul. Totodată, aceste informaţii privitoare la darea văcăritului din Moldova le-am împletit şi cu alte date din bogata biografie a mitropolitului Iacov Putneanul.