XII, 2016, 1Mitropolitul Anastasie al Moldovei şi statutul său privilegiat în anii de retragere la Putna (1578–1588) | p. 199–220


Cuvinte cheie
egumen, Ioan Potcoavă, Mitropolitul Anastasie, Petru Şchiopul, Putna

Rezumat

Cercetarea de faţă reia biografia Mitropolitului Anastasie al Moldovei (1574-1577), anterior episcop de Roman (1558-1571) şi egumen al Mănăstirii Putna între anii 1552-1558, urmărind să înlăture anumite ipoteze ambigue ce au persistat în istoriografia românească: 1) trecerea de la episcopia de Roman la Mitropolie în 1572, în vremea lui Ion Vodă; 2) destituirea de la Mitropolie în 1578, ca urmare a presupusei implicări în tentativa domnească a lui Ioan Potcoavă (noiembrie-decembrie 1577); 3) colaborarea cu pretendentul Ştefan, fiu al lui Alexandru Lăpuşneanu, în 1589, împotriva lui Petru Şchiopul. După sursele documentare, episcopia lui Anastasie la Roman s-a terminat în ultimele luni de domnie ale lui Bogdan Lăpuşneanu (ante 15 februarie 1572), fiind înlocuit cu Gheorghe de Roman, şi rămânând fără scaun până în primele luni de domnie ale lui Petru Şchiopul (ante 2 august 1574). De asemenea, înlocuirea lui Anastasie cu Teofan, la Mitropolie, în 1578, s-a petrecut cel mai probabil în cadrul unei bune înţelegeri cu Petru Şchiopul, fără legătură cu acţiunea lui Ioan Potcoavă. Iar tentativa de obţinere a tronului Moldovei de către Ştefan Alexandrovici, în 1589, nu l-a implicat cu nimic pe fostul mitropolit Anastasie, întrucât documentul pe baza căruia s-a presupus această legătură este fals. Mitropolitul Anastasie, în perioada de retragere (1578-1588), a rămas respectat de Petru Şchiopul, având un statut privilegiat în Mănăstirea sa de metanie, Putna, căreia i-a înlesnit binefaceri până la sfârşitul vieţii.