XVI, 2020, 2


,
Mărturii despre mănăstiri și călugări din Țările Române în documente turcești din a doua jumătate a veacului al XVI-lea | p. 103–122


Cuvinte cheie
călugări, mănăstiri, Muntele Athos, Patriarhie, Țările Române

Rezumat

Prezentul articol a fost elaborat cu obiectivul primar de a pune în circulație informații inedite din a doua jumătate a secolului al XVI-lea referitoare la călugări și mănăstiri din Țările Române, extrase din înscrisurile oficiale cuprinse în condicile de documente conservate în arhivele de stat din Istanbul. Sunt prezentate surse documentare turcești privitoare la relațiile dintre Țările Române și comunitatea monahală de la Muntele Athos, cât și cu Patriarhia din Constantinopol.

 

Studiul cuprinde și știri disparate asupra unor ipostaze particulare din viața câtorva călugări care, având îndeleniciri diplomatice sau politice, fie au căzut în captivitatea tătarilor crâmleeni, fie au pribegit silit pe meleagurile Anatoliei în suita pretendenților la domnie, ori au ajuns în temnițele cetății din insula Rhodos. De asemenea, în articol sunt cuprinse și câteva date sumare despre rosturile cotidiene al mănăstirilor.