V, 2009, 2Mărturii ale relaţiilor Mănăstirii Putna cu Biserica Rusă | p. 77–96


Cuvinte cheie
Lavra Pecerska din Kiev, Mănăstirea Putna, Mitropolitul Moscovei, satul Frătăuţi, Schitul Sf. Antonie din Ursoaia, Sf. Dimitrie al Rostovului

Rezumat

Se publică arheografic, integral şi în facsimil, şase documente din secolul al XVII-lea atingătoare de relaţiile cu Biserica Ortodoxă Rusă, care se păstrează în arhiva Mănăstirii Putna:

 

I. 1707, aprilie 4, Rostov. Testamentul Sfântului ierarh Dimitrie, mitropolitul Rostovului şi al Iaroslavului (o traducere românească din limba rusă din secolul al XVIII-lea);

 

II. [1752-1761], [Kiev]. Scrisoarea arhimandritului Lavrei Pecerska din Kiev, Luca, prin care solicită găsirea a doi zeţari şi a unui cunoscător de greacă, rusă şi teologie pentru necesităţile tipografiei Lavrei;

 

III. 1760, octombrie 3. Moscova. Scrisoarea Mitropolitului Moscovei, Timofei, referitoare la primirea cuviincioasă oferită arhimandritului Anfim din Antiohia;

 

IV. 1764, august 2, Moscova. Scrisoarea Mitropolitului Moscovei, Timofei, referitoare la primirea cuviincioasă oferită stareţului Putnei, ieromonahul Mihail, şi monahului Iosif, sosiţi la Moscova;

 

V. 1764, octombrie 19, Kiev, Scrisoarea Mitropolitului Kievului, Arsenie, către stareţul Schitului Sf. Antonie din Ursoaia, din eparhia Rădăuţilor, cu încredinţări de reciprocă iubire şi preţuire;

 

VI. 1772, iunie, Iaşi. Carte de apărare dată mănăstirii Putna de contele Piotr Rumeanţev pentru diferite scutiri, inclusiv scutirea locuitorilor satului Frătăuţi de alte lucrări şi dajdii decât cele în folosul mănăstiri.