VIII, 2012, 1Manuscrisul muzical de la Dragomirna | p. 409–436


Cuvinte cheie
Cuvintele cheie pentru acest articol nu sunt încă disponibile.

Rezumat

Manuscrisele muzicale putnene din sec. XV-XVI, reprezintă principalul argument în a demonstra preponderenţa limbii greceşti în cântarea liturgică românească, în perioada precizată practicându-se bilingvismul clar diferenţiat.

Faptul că în Manuscisul muzical de la Dragomirna există 13 cântări ce nu mai figurează în nici un alt manuscris putnean ne determină să considerăm acest manuscris ca pe unul din valoroasele monumente ale muzicii noastre medievale.