VII, 2011, 2Manuscrisele slave de la Putna. O revenire | p. 13–24


Cuvinte cheie
Floarea Darurilor, Liturghier, Mănăstirea Putna, manuscrise, miscelaneu, Nomocanon, Psaltire

Rezumat

Acest studiu este un complement al celui publicat în AP, III, 2007, 1,
p. 153–180
, în care autoarea a examinat 33 de manuscrise, din perioada 1467–1682, care au aparţinut Mănăstirii Putna sau au fost copiate aici pentru alţi beneficiari. De data aceasta este vorba despre alte cărţi: o Psaltire, un Nomocanon, un Liturghier şi un manuscris miscelaneu.

 

Psaltirea nu a aparţinut niciodată bibliotecii mănăstirii şi nici măcar nu a fost copiată aici. Însă un monah din Putna (ieromonahul Evloghie) a legat-o la Istanbul în 1558 pentru a o dărui mai departe Patriarhiei Ierusalimului, unde se află până în ziua de astăzi. În ce priveşte Nomocanonul, el a fost copiat în 1581 de ritorul şi cărturarul Lucaci, pentru episcopul Eustatie, fost stareţ al Mănăstirii Putna, monah despre care se cunoaşte că mai poseda şi un alt manuscris juridic, Nomocanonul lui Zonaras. Autoarea stabileşte o legătură între aceste manuscrise şi statutul extraordinar al Mănăstirii Putna în materie de juridică, statut pus în evidenţă de cercetări foarte recente. Liturghierul, copiat în 1584 de Eftimie şi Eustatie de la Putna, pentru Grigorie Ploscar, a fost dăruit în acelaşi an de către comanditar bisericii Sfântul Nicolae din Selişte, un sat din Maramureş. Acest manuscris constituie o nouă dovadă a relaţiilor pe care Mănăstirea Putna le-a întreţinut cu românii de dincolo de Carpaţi, relaţii ilustrate în egală măsură de o corespondenţă relativ bogată şi de construcţia unui metoc al Putnei la Moisei. În sfârşit, un manuscris miscelaneu, de la sfârşitul secolului XVI – începutul secolului XVII, este interesant în mod deosebit, deoarece conţine un text foarte răspândit şi foarte citit în epocă, Floarea Darurilor (Fiore di virtù). Cartea a aparţinut ieromonahului Ioan de la Putna, fiind copiată de el însuşi, pe cheltuiala lui, din banii pe care i-i dăruise Dumnezeu.