XI, 2015, 1Mănăstirile bucovinene în lumina unor documente de la Sever Zotta | p. 339–354


Cuvinte cheie
arhive, Bucovina, mănăstiri, Sever Zotta, Suceava

Rezumat

Articolul scoate în evidenţă modul în care informaţii despre mănăstirile din Bucovina sunt redate într-o serie de documente de la Sever Zotta.
 
Prima parte prezintă trei rapoarte oficiale despre arhivele Bucovinei, pregătite de directorul Arhivelor Statului din Iaşi în 1919 şi trimise conducerii instituţiei din Bucureşti. Primul raport include referinţe la un alt raport detaliat din 1909, foarte important mai ales pentru minuţiozitatea informaţiilor în legătură cu documentele de la Mănăstirile Suceviţa, Putna şi Dragomirna, multe dintre ele dispărând până la 1919. Sever Zotta a investigat de asemenea şi efectul ocupaţiei ruseşti asupra arhivelor şi bibliotecilor mănăstirilor din Bucovina. Rapoartele  sunt foarte importante din perspectiva refacerii vechiului patrimoniu al mănăstirilor Bucovinei, pentru că furnizează o estimare cantitativă şi structurată a documentelor existente în mănăstiri şi informaţii detaliate privind starea arhivelor mănăstireşti la anul 1919.
 
Partea a doua prezintă însemnările manuscrise ale autorului, care au stat la baza întocmirii rapoartelor oficiale. Aceste consemnări completează rapoartele cu impresii personale, detalii privind traseul urmat, peripeţiile drumului, dar şi cu fine observaţii pe marginea celor constatate în mănăstiri. Atenţia autorului s-a îndreptat asupra incintelor, odoarelor sau aşezămintelor în ansamblul lor, oferindu-ne în imagini succinte ceea ce considera reprezentativ pentru fiecare în parte.