X, 2014, 1


,
Mănăstirea Zografu de la Muntele Athos şi Petru Rareş. O inscripţie referitoare la cumpărarea unei mori de apă în 1533 | p. 49–54


Cuvinte cheie
inscripție, Mănăstirea Zografu, moară de apă în Peninsula Chalcidică, Muntele Athos, Petru Rareş

Rezumat

Prezentul text dezbate relațiile mânăstirii athonite Zografu cu domnul moldovean Petru Rareș.
La mânăstirea Zografu și concret la paraclisul sfântului Cosma Zografitul, se păstrează o placă de marmură ce poartă o inscripție ctitoricească a domnului moldovean Petru Rareș. Inscripția spune că domnul moldovean a cumpărat o moară de apă aproape de metohul mânăstirii Zografu în regiunea Kalamaria și a afierosit-o mânăstirii aflate sub grija sa.
A doua sursă din care extragem informații despre relațiile domnului moldovean Petru Rareș cu mânăstirea athonită Zografu este pomelnicul mânăstirii, datat 1682, unde printre alți ctitori figurează numele lui Petru Rareș și al copiilor lui.
Din cele scrise mai sus rezultă că Petru Rareș continuă tradiția familiei sale, a lui Ștefan cel Mare și ale fratelui său Bogdan către mânăstirea Zografu Intr-adevăr, membrii dinastiei lui Ștefan cel Mare se dovedesc noi evergeți și noi ctitori pentru mânăstirea athonită Zografu.