IX, 2013, 2Mănăstirea Putna în timpul stăreţiei lui Atanasie Prelipceanu (1932–1937) | p. 93–108


Cuvinte cheie
Atanasie Prelipceanu, Carol al II-lea, expoziţia de la Bruxelles, Mănăstirea Putna, muzeu

Rezumat

În perioada 1932-1937 Mănăstirea Putna a fost sub cârma lui Atanasie Prelipceanu, un alt stareţ-cărturar al epocii interbelice, absolvent al Facultăţii de litere, teologie şi filozofie din Cernăuţi, caracterizat de obşte ca „un bun predicator şi un econom excelent”. Cu o obşte de numai 10-15 vieţuitori, mulţi dintre ei trecuţi de vârsta tinereţii, stareţul Atanasie a trebuit să vină în întâmpinarea cerinţelor societăţii interbelice. A fost vremea refacerii muzeului Putnei, a expoziţiei de obiecte bisericeşti de la Bruxelles, a filmelor documentare despre mănăstirile bucovinene, precum şi a vizitelor unor personalităţi însemnate, culminând cu vizita regelui Carol al II-lea la Putna în 1935, însoţit de şefii de stat-major ai ţărilor aliate.