VIII, 2012, 1Liturghierul de la Suceviţa, 1607 – un manuscris regăsit | p. 375–388


Cuvinte cheie
1607, Liturghier, manuscris slavon, Suceviţa

Rezumat

În fondul de carte veche românească al Bibliotecii Judeţene Dinicu Golescu Argeş se află, achiziţionat din 2004, de la o persoană particulară, un manuscris pe pergament, în limba slavonă de redacţie românească, manuscris, care  până în 1944 a făcut parte din fondul de odoare al Mănăstirii Suceviţa şi pe care îl găsim menţionat în lucrarea lui Dimitrie Dan – Mănăstirea Suceviţa cu anexe de documente ale Suceviţei şi Schitului cel Mare; Bucureşti, Tipografia Bucovina, 1923. Manuscrisul este o copie a Liturghierului lui Macarie, realizată în 1607 din comanda domnitorului Ieremia Movilă şi dusă la bun sfârşit de sfătuitorul lui, arhiepiscopul Dimitrie Barbovschi. Lucrarea are 126 de foi  nenumerotate, in quarto, cu frontispicii şi iniţiale ornate cu împletituri geometrice şi vegetale, a avut scoarţe din piele roşie şi a fost plătită cu 2000 de galbeni. Având în vedere călătoria şi timpul scurs de la realizare, această carte se află, deşi nu mai are coperte, într-o stare de conservare bună şi poate fi expusă publicului în condiţiile de mediu şi securitate impuse de lege.