XIV, 2018, 2Manuscrisul Sl. 117 (BAR) și rugăciunile lui pentru domn și familia sa | p. 229–250


Cuvinte cheie
despot, dinastie, domn și putere domnească, Ieremia Movilă, liturgic, Mss. Sl. 117 (BAR)

Rezumat

Articolul face parte dintr-un studiu mai amplu al autorului despre Manuscrisul slavon nr. 117, aflat în colecția Bibliotecii Academiei Române. Se începe cu o descriere a manuscrisului, însă atenția principală a cercetării cade pe o anumită secțiune a acestuia: rugăciunile pentru domn și familia domnească. Ele formează o colecție unică a acestui tip de texte liturgice, care ajută la datarea manuscrisului și la înțelegerea folosirii acestora pentru legitimarea dinastiei și a puterii dinastice. În același sens este folosit și termenul de „despot”, având semnificația de „domn”, și nu de titlu onorific bizantin. Concluzia este că manuscrisul a fost redactat în timpul domniei lui Ieremia Movilă, la începutul afirmării puterii acestei familii importante din istoria românilor.