VII, 2011, 1Inventare bisericeşti din Bucovina istorică în Arhivele Statului din Cernăuţi | p. 205–218


Cuvinte cheie
Arhivele Statului din Cernăuţi, Bucovina, inventare bisericeşti, Stulpicani

Rezumat

Studiul de faţă valorizează din punct de vedere bibliografic și istoric cele mai vechi inventare originale, din anii 1785–1800, ale câtorva biserici din Bucovina istorică; este vorba de bisericile din Sadova, Samuşin, Satu Mare, Securiceni-Reuseni, Solca, Soloneţ, Stroieşti, Stulpicani, Stupca, Suceava şi Şcheia. S-au consemnat toate informațiile privind înfăţişarea și detaliile de circulație a cărţilor manuscrise și tipărite. O mare importanță prezintă şi descrierile altor categorii de obiecte existente în biserici, pentru că majoritatea n-au rezistat timpului şi numai astfel putem reconstitui listele de bunuri care au aparținut acestor biserici. Spre exemplificare, autoarea a transcris inventarul bisericii satului Stulpicani, inventar realizat în 1800.

Aceste inventare se găsesc în Fondul Mitropoliei Bucovinei, care se păstrează la Arhivele Statului din Cernăuţi (Ucraina).