XVII, 2021, 1Invazia de lăcuste din timpul războiului dintre Ștefan cel Mare și Mehmed al II-lea | p. 21–48


Cuvinte cheie
Europa Central-Estică, invazie de lăcuste, memoria istorică, Moldova, războiul moldo-otoman

Rezumat

Acest studiu analizează invazia de lăcuste care a afectat regiuni extinse din Europa centrală și sud-estică, inclusiv Moldova lui Ștefan cel Mare, între anii 1473–1479/1480. Pe de o parte, sunt discutate principalele surse istorice care atestă această invazie, iar pe de altă parte, printr-o abordare interdisciplinară, se încearcă explicarea fenomenului. Ideea principală argumentată în text este că, deși sursele interne moldovenești nu amintesc despre existența unei invazii de lăcuste, o serie de izvoare latine referitoare mai ales la regiunile învecinate Moldovei (precum Transilvania, Dobrogea, Polonia) ne permit să concluzionăm că această invazie de lăcuste a afectat inclusiv Moldova, cel puțin pentru intervalul de timp 1473–1476, perioadă care corespunde totodată desfășurării războiului dintre Imperiul Otoman și Moldova. În fine, articolul discută contribuția memoriei scrise, respectiv a memoriei orale, în procesul de transmitere a informațiilor despre invaziile de lăcuste de-a lungul secolelor în Moldova medievală.