XVI, 2020, 2Însemnări de pe tipărituri slave din biblioteca Mănăstirii Putna | p. 7–26


Cuvinte cheie
însemnări, Mănăstirea Putna, personalități, Sihăstria Putnei, tipărituri

Rezumat

În studiul de față sunt publicate însemnări de pe tipărituri slave (sec. XVII–XVIII) din patrimoniul Mănăstirii Putna. Unele dintre acestea au fost scrise sau pomenesc de personalități, atât din Moldova, cât și din alte spații: domni (Nicolae și Constantin Mavrocordat), mitropoliți (Dosoftei, Sava, Antonie, Iacov Putneanul; Zaharia de Pereiaslav, Varlaam al Kievului), egumeni sau proegumeni ai Putnei (Atanasie, Macarie, Vartolomei Mazereanu, Pahomie), stareți (Lazăr, Dosoftei, Sila, Nathan, de la Sihăstria Putnei; Arsenie de la Orășeni), clerici (între care, un protopop), boieri (Tudose Dubău, Ștefan Sturdzea, Grigoraș Nestor Cantacuzino). În aceleași însemnări sunt menționate și mănăstirile Solca, Lavra Pecerska și Caracalu, ultima de la Muntele Athos. Toate informațiile ajută la completarea unor lacune din istoria Mănăstirii Putna și a Sihăstriei ei, în secolele amintite mai sus.