XII, 2016, 1Îndreptări şi contribuţii privind dvera Adormirii Maicii Domnului (1510) de la Mănăstirea Putna | p. 161–171


Cuvinte cheie
Bogdan al III-lea, broderie, Ioil, Iosif, Marde

Rezumat

Articolul de față are ca subiect una dintre cele mai reprezentative broderii din arta medievală românească, dvera Adormirii Maicii Domnului, dăruită Mănăstirii Putna de către domnul Moldovei, Bogdan al III-lea, în data de 15 august 1510. Mai întâi, autorul comunicării propune o nouă lectură a inscripției piesei considerând că transcrierile și traducerile anterioare prezintă erori. În al doilea rând, autorul consideră eronată citirea numelui unuia dintre brodeuri, Ioil, nume care a intrat în circuitul științific, și propune o nouă lectură, Iosif. De asemenea, se propune păstrarea numelui Marde, scris pe dveră, în loc de Mardarie, sub justificarea că brodeurul însuși a lăsat posterității acest nume și pentru că acesta a devenit nume românesc.