XIII, 2017, 2Îndreptări privind sfârşitul păstoririi mitropolitului Teofan I (1545/1546) | p. 17–42


Cuvinte cheie
1545, 1546, demisie, Grigorie Roşca, mitropolit, Petru Rareş, retragere, Teofan I

Rezumat

Cercetarea de faţă urmăreşte să clarifice data şi împrejurările exacte ale sfârşitului de păstorire a mitropolitului Teofan I al Moldovei (1530–1545/1546), contemporan cu domnul lui Petru Rareş (1527–1538, 1541–1546), un subiect asupra căruia au planat multă vreme controverse istoriografice. În vederea acestui scop au fost examinate şi reconsiderate critic toate sursele cu privire la biografia lui Teofan, inclusiv izvoarele mai noi, care aduc modificări şi în ceea ce priveşte începutul păstoririi succesorului acestuia, mitropolitul Grigorie Roşca (1545/1546–1551). Sub alt aspect, se impun anumite reflecţii canonice asupra retragerii/demisiei lui Teofan I, pentru a vedea dacă aceasta a fost legitimată de dreptul bisericesc sau, mai specific, de un posibil obicei politic al ţării.