III, 2007, 2Începutul domniei lui Ştefan cel Mare şi activitatea franciscanilor observanţi în Moldova | p. 55–66


Cuvinte cheie
Cuvintele cheie pentru acest articol nu sunt încă disponibile.

Rezumat

Studiul analizează acţiunile franciscanilor observanţi în Moldova în contextul eforturilor depuse de Sfântul Scaun pentru combaterea ereziei husite. Activitatea franciscanilor observanţi în Moldova nu s-a remarcat printr-o amplă operă misionară, ci printr-o abilă propagandă, prin care aceştia au reuşit să obţină din partea Sfântului Scaun numeroase privilegii, în detrimentul celorlalte ordine. În acest sens, este elocvent episodul convertirii lui Petru Aron la catolicism. Analiza surselor arată că pretinsa convertire a lui Petru Aron la catolicism se datorează unei erori de lectură a cronicarului ce a relatat acelaşi eveniment în două moduri diferite. Prin urmare, ipoteza că Ştefan cel Mare şi-ar fi început domnia ca un restaurator al ortodoxiei se dovedeşte a fi falsă.